Monday, June 01, 2009

buku sebahagian daripada keseronokan. kita sering lupa bahawa kita sebenarnya harus banyak membaca. bacalah kerana Tuhan telah menyuruhmu membaca. -


Iltizam dalam Sastera Islam.

Sastera Islam sudah tidak asing lagi di Malaysia. Perbicaraannya telahpun menjadi sebahagian sejarah perkembangan sastera. Pada dekad 80-an misalnya, merupakan dekad yang penting bagi sastera Islam Melayu di negara kita. Sudah menjadi kelaziman di negara yang memilih Islam menjadi agama rasmi negara, maka banyak bidang yang cuba didekati melalui Islam.

Selain daripada bidang pendidikan, sains dan teknologi dan sebagainya sudahpun dibicarakan dan cuba dikaitkan malah cuba menghasilkan pelajaran yang mempunyai unsur-unsur agama. Keadaan begini harus dilihat positif kerana manusia perlu melihat semula situasi mereka dan ia amat penting untuk keadaan yang mendatang.

Sastera Islam dalam konteks moden jika boleh disentuh pada peringkat awalnya dibanghkitkan di Timur Tengah, iaitu negara Arab seperti Mesir dan lain-lain. Permulaan di sana amat baik kerana golongan intelektual melihat bahawa karya sastera juga harus mempunyai persepsinya tersendiri yang dilihat daripada kaca mata Islam. Ternyata bukan ia harus dilihat dengan sudut-sudut pinggiran sahaja tapi sastera Islam harus dibangunkan dan diusahakan menjadi satu aliran yang tersendiri.

Maka penulis-penulis pada dekad 70-an sudah menampakkan suasana ini malah dikira satu gelombang baharu yang muncul iaitu sastera yang ingin dikaitkan dengan Islam. Di Mesir khusus sebuah gerakan Islam telah muncul iaitu Ikhwanul Muslimin yang diasaskan oleh Hasan Al-Banna salah seorang. Gerakan Islam ini telah mendapat perhatian dan amat popular sekali kerana ia sebuah gerakan yang mendekatkan umat Islam pada ketika pada persoalan-persoalan Islam yang sebenar. Hasan Al-Banna membawa pendekatan-pendekatan terbaharu iaitu semacam satu resolusi terhadap masalah-malah umat islam pada ketika itu. Harus diingat, pada tahun dekat 40-an dan 50-an keadaan kebanyakkan negara-negara Islam masih dalam penjajahan. Negara Mesir sendiri dijajah oleh Inggeris.

Hasan Al-Banna dengan Ikhwan Muslimin telah mendekati masyarakat Mesir ketika dan cuba mendekatkan mereka kepada Islam yang syumul sifatnya dan tidak lagi dilihat satu agama yang kolot semata-mata. Islam yang meliputi setiap aspek kehidupan, politik, sosial, pemikiran, ekonomi, ketenteraaan dan sebagainya. Islam agama logik, kehidupan, budaya, falsafah, tamadun dan keseniaan. Maka tidak ada pecahan dan penjuzu’an dalam Islam. Ia harus bersatu dan berkait antara satu sama lain. Selain itu Ikhwan Al-Muslimin juga menekankan persoalan jemaah, perpaduan dan khilafah yang telah terkubur dari realiti umat Islam, selain menekan penyelesaian-penyelesaian terhadap masalah umat Islam ketika itu.

Ia memberi kesan secara tidak lansung terhadap karya-karya sastera yang mana di negara-negara umat Islam terdapat penulis-penulis yang menulis namun tidak lagi mencerminkan pemikiran dan kebudayaan umat Islam. Maka inilah saat dan ketika yang sesuai mengembalikan kedudukan penulisan yang mengambarkan Islam ke tempatnya. Justeru, kewujudan penulis-penulis dari gelombang ini muncullah Syed Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan seumpamanya yang menjadi teras kepada pemikiran Islam yang baharu. Corak pemikiran yang dibawa adalah lebih kepada mendekatkan umat Islam kepada persoalan umat Islam semasa. Antara yang paling menonjol ialah Syed Qutb iaitu penulis Fi Zilalil Quran dan Maalim Fil Tariq.

Latar belakang Syed Qutb sangat menarik jika ingin disemak dan ditelaah. Tapi di sini penulis hanya menyebutkan bahawa Syed Qutb sebelum menjadi ahli kepada Ikhwan Al-Muslimin, beliau merupakan salah seorang penulis yang aktif dalam lapangan sastera dan kritikan. Ia jelas apabila beliau pernah menghasilkan puisi, novel dan juga kritikan sastera. Penulisannya pada ketika itu, sezaman dengan Aqqad, Tawfiq Hakim, dan penulis- penulis lain. Walaupun Syed Qutb masih muda ketika itu dan dikira menjadi anak murid kepada Aqqad kerana banyak dipengaruhi oleh Aqqad dalam lapangan sastera dan pernah menulis kritikan terhadap orang yang mengkritik Aqqad. Namun di ketika Ikhwan Al-Muslimin mulai dikenali di Mesir selain mempunyai pengaruh yang berbeza di sana khususnya dalam sosial, setelah Hasan Al-Banna meninggal dunia Syed Qutb telah mengabungkan dirinya kepada gerakan Islam yang besar itu.

Syed Qutb dilantik menjadi ketua pengarang untuk surat surat khabar Ikhwan Muslimin. Syed Qutb sebelumnya seorang yang hafaz al-Quran sejak kecil telah banyak mendorongnya menjadi ahli dalam gerakan Islam itu. Dan beliau banyak menulis buku tentang Al-Quran antaranya Al-Taswir Al-Fanni Fi al-Quran iaitu sebuah buku yang mengetengahkan kritikan sastera dalam Al-Quran sebagai salah satu pendekatan melihat teks Al-Quran sebagai wahyu teragung. Di kemuncak kariernya sebagai seorang penulis dan salah seorang pemimpin gerakan Islam, juga seorang pemikir beliau telah menghasilkan sebuah tafsir Al-Quran yang diberi judul Fi Zilal Al-Quran (Dalam Bayangan Al-Quran). Sebahagian pengkaji menyatakan tafsir ini berbentuk tafsir haraki iaitu sebuah tafsir mrngambil kira peranan gerakan Islam yang disentuh dalam tafsir ini.

Kesinambungan penulisan sastera Islam semakin diterima dan menghairahkan sesetengah golongan antaranya penulis-penulis yang mempunyai hubungan secara lansung dengan Ikhwan dan prinsip-prinsip ini terus dilanjutkan dengan penulisan buku tentang sastera, sejarah, pemikiran dan sebagainya yang menggunakan manhaj atau metode yang digunakan dan diperkenalkan oleh Syed Qutb. Usaha sebegini dilakukan antaranya Najib Kilani salah seorang penulis novel-novel dan puisi Sastera Islam. Hasilnya beliau juga melibatkan diri dalam penulisan teori dan kritikan Sastera Islam. Hal ini amat positif kesannya kerana jejak Najib Kilani diikuti oleh penulis-penulis lain seperti Imamuddin Al-Khalil.

Teori dan kritikan Sastera Islam Arab dianggap menjadi titik tolak kepada kelahiran aliran baharu dalam sastera. Namun ia sebenarnya bukan suatu yang baru kerana sastera Islam telahpun wujud sejak daripada zaman dakwah Rasulullah s.a.w. melihat kepada penglibatan beberapa orang Sahabat Nabi Muhammad s.a.w mempertahankan Islam dan dakwah dengan puisi-puisi yang mereka hasilkan.


Puisi-puisi mereka yang menggambarkan keagungan Islam sebagai wahyu terakhir, pujian terhadap Nabi s.a.w dan kesatuan dan keluhuran budi kaum Muslimin mempertahankan Islam menjadi tema penting pengkaryaan mereka. Ia menjadikan di sini permulaan yang hakiki tentang sastera Islam.

Iltizam

Barangkali antara subjek yang paling menjadi teras kepada sastera Islam yang ditulis oleh penulis-penulis Arab ialah Iltizam iaitu salah sebuah prinsip kepada teori Sastera Islam Arab. Najib Kilani mengakui iltizam yang membezakan antara sastera Islam dengan sastera yang lain. Sastera selain mempunyai sifat-sifat kerohanian namun pada dasarnya Iltizam akan menjadi teras kepada perbicaraan sebuah karya sastera Islam.

Iltizam satu konsep mengenai tanggungjawab seorang penulis sastera Islam terhadap karya yang dihasilkan. Tanggungjawab ini bermaksud menggunakan mata pena, bakat, idea, intelektual, kreativiti, pancaindera yang dikurniakan untuk menciptakan atau menghasilkan karya yang sejalur dengan syariat. Karya ini tidak semestinya melambangkan sepenuhnya tentang keagamaan tapi memiliki nilai-nilai Islam yang universal.

Sastera Islam juga harus menekankan nilai-nilai murni, kemanusiaan, keamanan, kasih sayang, nilai pemikiran ynag sepadan dengan agama, falsafah hidup Islam dan akhirnya mempunyai keyakinan akan kekuasaan Allah Taala.

Dalam kerangka Iltizam yang menerapkan nilai pengajaran dan akhlaq mulia sastera Islam perlu juga mengambil kira struktur dan estetika yang mampu mengayakan karya supaya didekati dengan baik oleh pembaca. Aspek seni mengadun cerita harus diambil kira kerana ia menjadi alat untuk menyampaikan mesej iltizam seorang pengarang.


koleksi tulisan lama yang tidak disiarkan di mana-mana.
.

No comments: