Wednesday, January 28, 2009Apa ada pada Bahasa Melayu

Perarakan dijangka pada Januari/Febuari depan mengingatkan masyarakat kepada sejarah lama pada tahun 1967 yang disinonim dengan ‘Keranda 152’. Akta 152 merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Selama 10 tahun Bahasa Inggeris masih digunakan kerana beralasan Bahasa Melayu tidak mampu mengambil alih tugas sebagai bahasa rasmi seperti Bahasa Inggeris pada era kolonial. Namun pada tahun itu, Bahasa Inggeris masih mendapat ruang yang besar dalam urusan pentadbiran dan kehakiman lalu menimbulkan penentangan rakyat kepada pihak kerajaan yang tidak menjadikan Bahasa Melayu sepenuhnya dalam urusan rasmi.

Senario ini boleh saja berulang kerana masalahnya, apabila isu Bahasa Melayu tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak tertentu dan menyebabkan timbul rasa tidak setuju lantaran dilihat pula kekurangan pada sisi kedudukan Bahasa Melayu mutakhir ini, dan tentu sahaja ia akan mengamit keperihatinan para pendokong dan pencinta Bahasa Melayu dengan lebih lebar lagi.
Ketidakperihatinan ini sebetulnya berpunca daripada sikap pemimpin yang tidak mengambil kira suara-suara lain yang juga mempunyai autoriti dan pandangan rasional tertentu terhadap isu berkaitan. Apabila di peringkat pelaksanaan, kerajaan tidak pula menghalusinya supaya ia lebih relevan dan mesra kepada semua pihak tanpa menjejaskan struktur lapangan majoriti khususnya pendidikan.

Kesannya agak ketara seperti yang banyak menjadi polemik di peringkat bawahan, iaitu berkaitan kesusutan dengan kualiti dan nilai kontradik antara tuntutan kerajaan dan golongan pendokong bahasa. Walhal sebetulnya, jika berlaku satu proses ‘pengharmonian’ mengikut jalan dan caranya yang betul, secara politik popular atau bukan politik popular, tentu sahaja penyelesaian dapat ditemui. Maka tidak berlakulah situasi pro dan kontra dan seterusnya kepada sikap membetulkan langkah dengan merencana tindakan untuk menyakinkan bahawa isu ini seharusnya mendapat perhatian secara khusus.

Sebelum ini isu ini hanya semacam terpencil dan diperkatakan hanya beberapa orang. Bahasa Melayu belum menemukan wajah songsangnya. Tetapi akhir-akhir ini ia menjadi isu politik kerana di sana terdapat campur tangan politik terhadap perlaksanaan dan pandangan-pandangan daripada pemimpin yang tidak komitmen memberikan ransangan untuk membantu Bahasa Melayu supaya lebih diperkemaskan, dikembangkan dan dimartabatkan dengan lebih baik. Tampak pula dalam banyak keadaan, sikap marginal pemimpin dan politikus Melayu terhadap isu Bahasa Melayu, menjadikannya lebih sensasi daripada isu kehilangan kemandirian Bahasa Melayu itu sendiri. Di sinilah wujud antara titik pertentangan dalam isu Bahasa Melayu ini.

Sekarang Bahasa Melayu sudah keluar daripada ‘mood’ politik. Yang rasa tidak puas hati dengan kerajaan dalam menanggani isu ini bukan sahaja orang politik tetapi lebih ramai daripadanya adalah golongan bukan politik seperti badan-badan NGO, badan persatuan penulis, pemikir, pensyarah universiti, persatuan pelajar, rakyat terbanyak dan sebagainya. Kerana ia merupakan (seolah) tercantum antara isu nasional yang bersifat masalah masa depan mandiri bangsa, isu rakyat dan isu politik. Malah soal Bahasa Melayu sudah bukan lagi persoalan marginal daripada tahun-tahun awal kemerdekaan. Oleh itu, Bahasa Melayu yang sudah mendapat tempat dalam perlembangaan sebagai bahasa utama negara dan selepasnya daripada itu Bahasa Melayu sudah dijadikan bahasa penghantar di institut pengajian tinggi tempatan lantaran melihat kepada keutamaannya sebagai bahasa ilmu sudah dilihat mengalami kemunduran disebabkan faktor politik dan bukan politik. Di sinilah persimpangan dan konfliknya yang sebenar.

Memang Bahasa Melayu pernah mengalami kemandiriannya apabila sudah diterima di luar lingkup negara sebagai bahasa yang dipelajari seperti di China, German, Perancis dan sebagainya. Penerimaan ini menunjukkan betapa Bahasa Melayu sudah memiliki versitalnya setanding dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Malahan dari segi penuturnya yang ramai, agak mustahil bahasa ini akan mengalami kemundurannya malah ia akan lebih kaya kerana sikap mandiri yang ada pada bangsanya seperti mana yang berlaku pada bahasa-bahasa utama dunia yang lain. Namun, ia dilihat oleh pandangan-pandangan beberapa individu yang berkaliber, apakala isu bahasa ini dicampurbaurkan dengan politik, tentu akan mengalami masalah jika ia memang tidak diurus dengan betul. Malah pejuang-pejuang bahasa sudah kelihatan kurang sabar dengan birokrasi yang tidak mengena tempat ini.

Soal mengapa Bahasa Melayu terlalu diangkat dan diperjuangkan massa saban waktu, jawapan mudah iaitu Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa alat untuk bertutur atau berkomunikasi. Peranannya lebih daripada alat ucap bicara. Ia sebagai bahasa nurani, pemikiran, alam Melayu, identiti dan yang melambangkan jatidiri bangsa. Ia juga sebagai korpus pemikiran dan mempunyai sisi ‘weltanschauung’ bangsa. Dan setakat ini Bahasa Melayu sudah membuktikan mampu memainkan peranan sebagai bahasa pengantar antara kaum di negara ini dan sesuai diajarkan di sekolah-sekolah di sebuah negara yang majmuk.

Tidak hairanlah Bahasa Melayu begitu diutamakan dalam banyak keadaan dan statusnya lebih mantap berdasarkan kepada sejarah awal penubuhan Malaysia ini. Ia bahasa peribumi dan bahasa Nusantara yang paling diterima dan mempunyai bilangan penuturnya yang ramai pada abad 15. Ini bermaksud Bahasa Melayu sudah melepasi tahap kematangannya sebagai antara bahasa dunia yang berpengaruh. Namun, hakikat ‘Bahasa Melayu’ ini jarang-jarang ditelah dengan penuh insaf dan muhasabah. Bukan disebabkan sejarahnya atau masa lalu yang sudah mencatatkan kemapanan Bahasa Melayu, tetapi faktor lemah kemandirian dan jatidiri untuk mengutamakan kepada bahasa kebangsaan ini sehingga tidak diberikan kelansungannya sejak awal tahun 2000. Bahasa Melayu diperkatakan dan terkadang diperlekehkan kerana dikatakan bahasa yang paling banyak menyerap kosa kata asing dan sebagainya. Ditambah dengan peratusan murid yang mendapat tidak cemerlang subjek Bahasa Melayu di sekolah-sekolah rendah dan menengah. Selain itu isu berkenaan bahasa rojak, slanga dan sebagainya.

Hampir semua isu ini tidak dibincangkan dengan begitu serius dan mendalam. Ia juga tidak mendapat perhatian khusus daripada golongan atasan malahan Bahasa Melayu mulai dipinggirkan apabila tidak mendapat hak untuk ‘menjaga’ bahasa kebangsaan itu terus dipermainkan, yang mana pada suatu ketika dahulu isu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang tidak mampu menampung bebannya untuk ‘menjaga’ bahasa itu kerana semua tanggungjawab berat itu dibebankan hanya atas DBP.

Dan apabila langskap politik berubah dan kian terbuka (pragmatik), isu Bahasa Melayu memang berada di atas landasan betul. Sementelah isu Bahasa Melayu ini sudah lama tidak dibincangkan dengan cara bersemuka, jujur dan berhemah. Kita hanya melihat isu ini hanya dibincangakan seketika dan dipolemikkan sahaja tanpa satu resolusi yang boleh dibanggakan. Maka apa yang perlu dihairankan dengan perarakan yang bakal berlansung ataupun tindakan undang-undang ke atas kerajaan kerana lebih memberatkan PPSMI.

Sebenarnya yang dituntut oleh para pejuang moden Bahasa Melayu ini dan pecintanya adalah lebih daripada itu, (hal ini harus dibaca di luar peristiwa isu Bahasa Melayu panjang ini) iaitu mendesak kerajaan supaya meletakkan Bahasa Melayu ditempatnya yang betul dan mengangkat martabatnya menjadi bahasa ilmu secara absah dan pada lapangan-lapangan yang lain juga dengan sejelas-jelasnya. Jangan nanti dikaburi dengan pesimistik sesetengah pemimpin atau politikus Melayu yang menyatakan bahawa Bahasa Inggeris lebih baik, paling mustahak dan ‘terkini’. Bahasa Melayu mempunyai kekuatan sebagai bahasa ilmu dan ia relevan untuk semua bangsa di negara ini terutamanya menjadikannya terus sebagai medium perpaduan. Kedua, perlunya kerajaan meng’akta’kan peruntukan undang-undang tentang mana-mana kesalahan yang membabitkan bahasa dan menggunakannya secara tidak baik. Dan memberikan ruang-ruang yang lebih luas agar Bahasa Melayu dapat berkembang subur sebagai bahasa yang mandiri.

Memang betul Bahasa Inggeris merupakan bahasa era globalisasi ini. Namun jarang dilihat bahawa bahasa ini mampu diketengahkan sebagai bahasa yang mampu mengangkat bangsa yang bukan empunya. Rasanya penulis belum menemui hakikat ini. Sebaliknya bangsa bukan Eropah (baca: yang bukan juga kuasa dunia kecuali China) yang maju pada hari ini berdiri di atas kemajuannya bukan daripada sikap memberatkan bahasa asing seperti Bahasa Inggeris tetapi mengutamakan bahasa kebangsaan atau bahasa ibunda untuk maju seperti mana di Jepun.
Malah mereka tidak segan berbangga dengan bahasa ibundanya seperti Iran, sebuah negara yang tidak mudah digugat juga negara besar Eropah seperti Perancis yang begitu mengutamakan Bahasa Perancisnya.

Realitinya, pemimpin tempatan harus melihat tentang isu Bahasa Melayu segi mikro dan makronya. Harus dilihat dari segi falsafah bahasa, peradaban bangsa, sejarahnya dan kemandiriannya. Semua ini lebih menyatakan tentang kekukuhan Bahasa Melayu di persada pemikiran, jika penuturnya mempunyai sikap mandiri dan jatidiri kepada bahasa ibundanya. Bukan masalahnya zaman berubah atau tuntutan globalisasi, kerana kita semua tahu bahawa, tidak semua tuntutan itu perlu diikuti lebih-lebih lagi jika mengorbankan sebahagian daripada juzu’ diri iaitu bahasa ibunda kita.

.

dalam mingguan wasilah 25-31 Januari 2009
.

Friday, January 16, 2009Hegemoni, Gramsci dan Bahasa Inggeris

Sebuah tulisan ilmiah yang sangat baik untuk disoroti berjudul ‘Global English’: Linguistic Imperialism or Practical Lingua Franca?’ oleh Peter Ives. Peter Ives merupakan seorang Profesor Madya di Jabatan Politik University Winnipeg Kanada dan sudah menulis beberapa buku berkenaan politik antaranya Gramsci’s Politics of Language: Engaging the Bakhtin Circle and the Frankfurt School dan Language and Hegemony in Gramsci.

Tulisan ini mengangkat persoalan hegemoni (pengaruh atau dominasi negara ke atas negara lain) bahasa Inggeris kepada negara-bangsa yang lain dan sekitar persoalannya yang sebetulnya menjadi subjek yang agak hangat di awal tahun 2000. Lantaran negara-negara dilandai globalisasi yang tidak mengira sempadannya, dan Bahasa Inggeris pula dikatakan sebagai bahasa dunia, maka beberapa isu berbangkit mengenainya sehinggalah wujud pelbagai pandangan berkaitan dengannya.

Terdapat kelompok mengatakan Bahasa Inggeris tuntas sebagai sebuah bahasa dunia yang merentasi sempadan dan benua penggunaannya dan diperkuatkan pula dengan peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara atau bahasa kedua di kebanyakkan negara (khususnya negara-negara kolonial tinggalan British) dan kepesatan teknologi hari ini menjelaskan betapa Bahasa Inggeris seharusnya menjadi utama kepada bangsa-bangsa lain.

Pandangan kedua pula menyatakan bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mempunyai legasinya dalam dunia dan mampu menyatukan fikiran semua bangsa yang pelbagai warna dan akarnya. Cuma bahasa Inggeris akan bercabang mengikut kepada penerimaan bangsa atau masyarakat yang menggunakan Bahasa Inggeris itu. Maka wujud Inggeris Asia yang mirip kepada pemikiran Asia dan sebagainya. Hal ini boleh sahaja berlaku ia semacam satu pandangan yang menyatakan Bahasa Inggeris mampu berdiri sebagai lingua franca.

Pandangan ketiga, yang menolak kedua-dua pandangan ini menyatakan bahawa keberadaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa dunia dan penobatannya sebagai lingua franca hanyalah satu propaganda yang tersembunyi bermaksud untuk berlindung di sebalik citra-citra murni dan keluwesannya sebagai sebuah bahasa kerana di samping itu terdapat motif politik yang mahu melakukan hegemoni kepada bangsa atau negara lain.

Hujah pandangan pertama adalah Bahasa Inggeris yang dikatakan sebagai ‘hypercentral language’. Manakala bahasa-bahasa atau dialek-dialek daripada bangsa-bangsa lain dikategorikan sebagai ‘peripheral languages’ atau planetary languages’ atau supercentral languages’. Kesemua istilah ini dihasilkan apabila mengakui idea ‘English triumphalism’ yang mana mempunyai peranannya luas dan penuturnya yang besar. Ini dilihat juga apabila bahasa ini (secara ekonominya) memiliki ‘hypercentral good’ dan mampu melaksanakan ukuran piawaian kuantitatif ‘Q-value’ kepada semua bahasa lain. Bahasa ini juga mempunyai ‘Q-value’ dalam melaksanakan potensi komunikasi dan digunakan sesame individu dalam serba serba ruang atau keadaan.

Bagi Antonio Gramsci (1891– 1937), seorang pemimpin kelas buruh, ahli teori kebudayaan, ahli falsafah dan seorang banduan di bawah Fasict yang melahirkan idea hegemoni ini menekankan persoalan kuasa dominan yang digunakan untuk melakukan penindasan secara budaya, pemikiran dan fizikal. Dan hal ini selari dengan isu ‘global English’ yang mendatangi negara-negara bukan Barat. Gramsci sendiri mengkritik tentang ‘standardizing Italian’ pada penghujung abad 19; iaitu usaha kerajaan Itali di bawah usaha Alessandro Manzoni untuk menjadikan dialek Florence sebagai bahasa penghantar khususnya bagi kaum borjuis (kelas pertengahan) sebagai model bahasa kebangsaan Itali. Maka diadakan latihan untuk tujuan itu sedangkan pada masa itu di sekolah-sekolah telah diajarkan dengan bahasa umum Itali.

Dalam situasi sebegini diakrabkan pula dengan sikap dan pandangan Gramsci yang merupakan penaung kepada kelas bawahan dan sering mempertikaikan kuasa-kuasa atasan yang mengendalikan kuasa untuk menindas atau meminggirkan hak sebenar mereka. Maka dalam hal ‘global English’ di mana wujud satu usaha yang seragam dan terancang untuk menjadikannya global dan seakan-akan menidakkan bahasa-bahasa kebangsaan yang lain. Gramsci sendiri menyatakan “it is rational collaborate practically and willingly to welcome everything that may serve to create a common national language, the non-existence of which creates friction particularly in the popular masses among whom local particularisms and phenomena of a narrow and provincial are more tenacious than this believed”.

Dan bagi isu ini Ives menegaskan “ I have explored at length elsewhere how this position is related to his known political and cultural theory concerning hegemony. But suffice it to say here that he clearly connected the fragmentation of the subaltern classes of Italy, especially the lack communication between the southern peasantry and the northern urban workers, as an integral part of the condition that allowed the Fascists to create a successful alliance between the northern industrialists and the southern landowners”. Pertembungan kelas ini seolah sengaja diadakan bagi mewujudkan jurang ekonomi yang menguntung satu pihak iaitu golongan atasan dan menindas bawahan. Gramsci melihat ini satu usaha negatif untuk membelakangkan golongan bawahan walau ia melalui bahasa.

Hal ini sangat akrab dengan persoalan ‘global English’ yang ramai pengkaji mulai membangkitkannya di peringkat antarabangsa. Tulisan-tulisan yang menyatakan wujud usaha mengembang dan memperluaskan empayar Bahasa Inggeris adalah untuk mengaut keuntungan ekonomi dan mengekal kedudukan Barat di tahap yang paling ideal dalam hierarki kuasa-kuasa besar dunia. Walaupun kelihatan beberapa negara Barat masih mempertahankan bahasa ibunda demi melansungkan kekuasaan dan kemandirian bangsa dan bahasanya tanpa ragu. Malah di Jepun dikatakan bahasa ibundanyalah yang paling diutamakan sehinggalah masih sedikit bilangan penuturnya boleh berbahasa Inggeris.

Gramsci turut menolak pendapat sistem satu bahasa yang digunakan semacam lingua franca di peringkat global seperti penggunaan Bahasa Inggeris yang berleluasa katanya; “ The advocates of a single language are worried by that the fact that while the world contains a number of people who would like to communicate directly with one another, there is an endless number of different languages which restrict the ability to communicate. This is a cosmopolitan, not an international anxiety, that of the bourgeois who travels for business or pleasure, of nomads more than of stable productive citizens. They would like artificially to create consequences which is as yet lack the necessary conditions…”.

Dengan wujudnya kuasa pada satu bahasa yang digunakan di dunia, seperti mana lingua franca malah empunya bahasa ini adalah kuasa besar, tentu sahaja pandangan Gramsci, masalah tentu akan berpaut kepada ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Akan wujudnya penindasan secara pasif atau tersembunyi yang mana menghilangkan keseimbangan antara golongan bawahan dan atasan dan menyebabkan ia makin melebar dan mewujudkan ketidakadilan yang jelas.

Padahal asal perkara atau idea originalnya bahasa adalah alat pertuturan dan berkenal-kenalan sesama bangsa dan disalurkan untuk lain-lain tujuan yang positif. Malangnya apabila sesuatu bangsa menyerahkan bahasanya kepada yang lain, yang juga memberikan faedah besar kepadanya selain daripada status bangsa mempunyai ‘harga diri’ dan budaya yang tinggi, tentu sahaja kelebihan-kelebihan lain menyusul dan membesarkan bangsa itu ke atas bangsa lain.

Walaupun, dalam beberapa keadaan, pandangan ini agak keterlaluan. Tetapi untuk mendalami dan memahaminya adalah tentu sahaja baik. Kerana gejala peluasan empayar dan kuasa memang sedia ada dalam sejarah dan berlaku dalam putaran alam ini. Sentiasa waspadalah kepada bangsa yang kecil untuk menghadapi hegemoni dari bangsa yang besar. Malah Bahasa Inggeris hari ini sudah tidak pengaruhnya kecil dalam buku teks dan intenet, malah lebih membimbangkan sekiranya ia menusuk masuk dalam pemikiran yang sudah terkunci dengan nilai dan falsafahnya yang masih ‘kabur’ sedangkan kita mempunyai pertimbangan dan khazanah, cuma bagaimana dengan memanafaatkan Bahasa Inggeris untuk meninggikan martabat bangsa, itulah yang harus difikirkan formulanya. Hanya kitalah yang tahu kelemahan dan kekuatan sendiri.
.

Friday, January 09, 2009

Siasah yang kian pragmatik.
(ada trobit rencana ini dalam Mingguan Wasilah terbaru entah berapa tarikhnya.)

Kata pragmatik di sini merujuk dan memberi makna; (mempunyai sifat atau pendirian yang) lebih mementingkan (mengutamakan) kesan-kesan sebenar sesuatu daripada ciri-ciri teori dan sebagainya, bersifat praktikal, banyak memperhitungkan keadaan dan akibat yang sebenarnya terdapat atau akan timbul (Kamus Dewan, Edisi Keempat).

Kelansungan pragmatik politik di Malaysia sangat ditunggu di kalangan pemerhati dan khalayak politik yang menantikan bagaimana sebuah negara membangun dan majmuk sifat masyarakatnya mampu menangani persoalan politik semasa dengan caranya.

Siasah negara secara umumnya sudah mengalami perubahan tetapi masih dalam linkungan yang perlahan. Jika dikatakan sudah berlaku ‘transformasi’, (pada sesetengah orang) ini kurang tepat dari segi logiknya kerana tranformasi ini pada kebiasaannya berlaku dengan drastik. Sedang yang berlaku baru-baru ini belum cukup mendalam kesannya. Namun pada satu pihak, ada yang menyatakan ia sudah berlaku dan perkara sedemikian masih dalam proses menunggu perubahan yang bakal menyusul di samping menghadapi masalah-masalah yang sedia ada.

Apapun segala perubahan yang positif berupa pemikiran, kematangan dan rasionaliti berpolitik harus diteruskan kerana sebuah bangsa yang menuju ke arah negara maju, akan menerima pelbagai perubahan yang dihadapi. Politik adalah salah satu juzu’ perubahan yang berlaku pada setiap negara membangun dan akan mengalami pelbagai ransangan-ransangan yang mengarah kepada kecenderungan-kecenderungan tertentu yang kadang-kadang tidak dibaca dengan akal fikiran. Tambahan sistem pemerintahan yang berteraskan demokrasi sentiasa membuka kemungkinan perubahan hadir dengan sendirinya.

Sebuah perubahan biasanya memberikan impak negatif dan positifnya. Namun ia tetap berlaku dan menemukan satu wajah perubahan yang sebenar atau sebuah lakaran yang realiti yang makin mengikut jalur yang difikirkan perlu. Dan akhirnya manusia dalam masyarakat itu harus menerima bahawa perubahan adalah satu sifat yang berbetulan dengan kemanusiaan dan tabiinya dan bukan bertujuan kehancuran. Jadi, jatuh bangun bangsa itu juga berkaitan dengan perubahan politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara itu. semua ini hanya berlaku dengan keizinan daripada rakyat yang berada sebagai penetu kepada perubahan yang dimahukan.

Sebagai contoh, perubahan sosial dalam masyarakat yang berlaku pada abad-abad yang lalu daripada pertanian kepada industri adalah satu kelansungan perubahan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan yang menganjalkan budaya hidup masyarakat dan cara berfikir membentuk kepada sikap yang berbeza daripada nilai tradisi sebelumnya dan selalunya masyarakat diminta bersedia menghadapinya. Perubahan sosial dan ekonomi selalu mempunyai kaitan atau parallel dengan perubahan politik.

Misalnya kelemahan sesebuah pemerintahan dalam mentadbir negara segala kelihatan ‘simptom’nya dalam sosial dan ekonomi. Kemunduran pemikiran dan media juga mengisyaratkan kelemahan kerajaan yang membawa kepada gerakan yang membebaskan kemelut ini daripada berpanjangan. Politik salah satu jalan untuk menemukan perubahan ini supaya berlansung dalam serba berkeseimbangan dan terurus. Dan perubahan ini tidak berlaku secara sendiri dan mudah, malah terkadang kuasa politik yang ada selalu bertampuk lama dan hanya apabila keadaan terlalu teruk, barulah perubahan itu menyusul mendadak seperti yang dilihat daripada negara Thailand yang dikatakan akan mempunyai wajah yang baharu dan menemui kestabilannya. Namun ini masih dalam hipotesis.

Apabila sesebuah masyarakat sudah menerima nilai-nilai demokrasi yang sebenar, penghayatan kepada hak asasi, kuasa rakyat, metode perubahan dan sistem nilai kebebasan yang diterima selain nilai-nilai universal seperti keamanan, kemanusiaan, keadilan dan sebagainya akan melancarkan kehidupan masyarakat itu dalam negara mengikut dasar-dasar yang dibentuk dengan munasabah.

Pandangan pragmatik akan membenturkan pemikiran rakyat atau masyarakat supaya mendekati cara yang praktikal dan bersifat realis dalam menimbangkan keputusan politik bagi pihak yang melaksanakan kuasa rakyat. Dalam memilih pemimpin misalnya, pemikiran yang melihat kepada masa hadapan dan apa yang sepatutnya berlaku akan mempengaruhi pemikiran ini dan selalu memandang masa lalu sebagai satu kaedah membina iktibar dan pengajaran bukan dijadikan pertimbangan sesebuah keputusan politik. Lalu keputusan daripada emosi atau takliq yang membuta, hanya merugikan rakyat. Maka, di sini rakyat perlu belajar membangunkan kesedaran untuk memahami realiti yang berlaku dan bertindak memilih perubahan yang sesuai baginya.

Masa lalu tidak banyak menunjukkan politik pada masa ini. Perbezaan faktor masa ini selalu timbul apabila pemikiran politik tradisional atau klasikal, yang cenderung kepada pengekalan sesebuah kuasa atau organisasi yang agak sejarah sifatnya tidak banyak mencerminkan realiti politik semasa.
Sejarah lalu selalunya berada dalam sempadannya dan masa hadapan akan mengambilalih dan membentuk keperluan baharu bagi keperluan masyarakatnya dan pemimpinnya. Perubahan saja yang akan menanggani persoalan tradisional dan transformasi ini.

Dilihat masyarakat kian pragmatik dalam menilai politik kerana politik tidak lagi dipandang daripada satu pihak sahaja. Sebelum ini, aura politik selalu berpihak kepada satu jalur pandangan yang premium atau perdana lalu membentuk majoriti. Tetapi tidak semestinya sifat dominan sokongan daripada rakyat atau masyarakat pada sebuah pihak atau golongan pada ketika itu bersetuju dengan sepenuhnya.

Jika dalam masyarakat demokrasi yant telus, perbezaan nilai dan keputusan politik diambilkira dan dipertimbangkan. Pertentangan antara satu pihak dengan yang lain adalah keadaan yang biasa tetapi bertujuan membentuk kepada suara bulat rakyat yang sebenarnya. Walaupun selepas separuh abad, suara politik yang sejati masih dicari dan kematangan ini perlu dihadirkan untuk kelansungan demokrasi yang pragmatik dan membolehkan politik berada dalam kerangka fikir.

Dan proses membentuk peribadi pragmatik (apabila individu itu berinteraksi dengan isu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, bahasa, undang-undang dan sebagainya dengan berhemah) seorang individu mempunyai pertimbangan yang seimbang dari diri sendiri dan tidak mendapat ransangan atau pengaruh daripada luar. Rata-rata masyarakat membangun menghadapi permasalahan atau krisis politik disebabkan ketidakjelasan imej atau watak sempurna bagi seorang warganegara yang mempunyai hak dalam menentukan keputusan politik nasional.

Kemungkinan banyak faktor lain juga yang memperlahankan sikap pragmatik dalam sesebuah masyarakat sebagai contohnya kekurangan sikap mengambiltahu atau keperihatinan dalam hal-hal di persekitaran. Ini juga dapat dilihat daripada bilangan undi yang masih ada kecicirannya (bilangan tidak keluar mengundi) atau keadaan di mana rakyat mengundi kerana keadaan yang terdesak atau keadaan kurang mengetahui perihal politik semasa. Maka pertimbangan di tangannya tentu sahaja berlainan daripada realiti dan keputusan politik yang sepatutnya lahir daripada sikap pragmatik. Sikap terlalu selesa dengan keadaan sosial dan negara, menyebabkan pemikiran kritikal tidak diperlukan untuk meningkatkan keadaan sedia ada.

Negara yang menuju kemajuan memerlukan aset politik pragmatik bagi membina sebuah negara yang mempunyai keseimbangan dalam keputusan politik tanpa ada permainan sentimen atau nilai-nilai yang lain. Pragmatik tidak sahaja dalam idea yang dilontarkan yang kebanyakkan tidak menjurus kepada persoalan pokok, tetapi harus ada perasaan pada setiap warganegara ini untuk membetulkan dengan kesedaran yang ada pada diri sendiri.

Sikap pramatik seperti terbuka dalam melihat perbezaan politik dan pertentangan idelaisme sebenarnya akan membantu mencambahkan gambaran bagi sesuatu isu. Dan ini banyak membantu rakyat untuk menilai isu dan tidak hanya mendengar daripada satu pihak. Maka, debat atau forum yang baru menemui bibit-bibitnya yang diadakan sama ada temanya politik atau bukan politik, tetapi ditanggani oleh orang politik daripada dua hala (pemerintah dan pembangkang) akan cukup menyedarkan dan membuka minda rakyat dalam menghayati isu sebenarnya.

Ini ransangan ini bukan memberikan kesan buruk atau negatif kepada suasana harmoni kerana pokoknya bagaimana warganegaranya atau rakyat bijak mengendalikan penglibatan diri dalam suasana pragmatik ini melalui perbincangan dan debat, bukan mengadakannya bertujuan untuk memenuhi kehendak politik semata-mata.

Jika debat terus dan berkembang lebih banyak seperti yang ada sekarang. Dengan tatacara beradab dan rasional, rakyat akan terbuka mindanya kepada permasalahan dan lebih bersifat natural dalam menimbang sesuatu. Pemilihan atau keputusan politik biarlah ditinggalkan kepada rakyat untuk menyatakan pendirian itu tetapi di pihak pemain politik dan kerajaan, mengapa tidak hal ini diransangan dan diviarasikan kerana ini berupa vitaman kepada politik pragmatik yang mementingkan nilai pemikiran yang sesuai dengan kewujudan negara ini yang majmuk dan berbagai fahaman politik. Politik kita akan lebih matang secara automatiknya apabila hal ini berjalan dan diberikan ruang mengikut kepada hukum hak asasi manusia.
.
soalan tanpa penyoal;
kenapa saudara tulis politik?
kerana politik banyak benda segar -bugar
tiap jam ada cerita baru politik
idea kita akan mudah menyimpulkannya
tak perlu angka tak perlu mata
tapi fikiran perlu ada!
tunggu!
politik kita makin rakus
kerana itu saya tulis politik
politik kita rakus tanpa arah
kerana itu saya rakus membaca arah
tunggu! tunggu!
politik sedang amarah
tapi kita masih waras menimbang
jangan cepat pasrah
ada jalannya, kita wajari ubah
.

Thursday, January 08, 2009Igauan Burung Kakak Tua Dalam Isu Palestin

Burung kakak tua yang sudah diajar setiap hari untuk berbicara, lambat laun ia akan mampu menuturkannya. Selamat pagi !. Selamat datang !. Apa khabar?. Apa nama awak? Aku cinta kepadamu dan sebagainya yang menunjukkan pertuturan yang persis seorang manusia kala berdepan dengan manusia yang lain. Cuma perbezaannya adalah burung kakak tua itu bukan manusia yang mempunyai akal fikiran yang boleh memikirkan sesuatu dan menanggapinya dari luar persoalan mujarad malah menganalisisnya melahirkan sesuatu yang baharu dan digunakan untuk dirinya atau dalam satu kelompok kolektif.
Namun kejujuran burung kakak tua dan kesungguhannya mendapat pujian. Adakah bisa ia memahami pujian dan rasa takjub manusia kepadanya ?. Apakah sesuatu ungkapan berbaur perasaan misalnya dapat dibalasnya kepada manusia penutur selari dengan maksudnya itu.

Malah terkadang kata-kata yang streotaip dan pengulangan yang disengajakan ini boleh sahaja membentuk igauan. Igauan yang memberikan ketidakselesaan dan rasa kehambaran kepada situasi yang akhirnya melahirkan nilaian sifar kepada burung kakak tua yang dikatakan pintar berbicara tetapi terkurung dalam hakikat bahawa ia hanya seekor burung yang dijadikan untuk berbicara apabila diajarkan malah dibiasakan baginya atas tujuan tertentu. Tujuan itu boleh sahaja untuk menarik perhatian, menimbulkan keceriaan, mengkocakkan rasa takjub dan menghiburkan manusia di kala perlu.

Dan apabila disebut dalam ilmu mantiq yang menyatakan ‘manusia itu haiwan (makhluk) yang bertuturbicara’, seakan wujud perngabsahan daripada satu aliran pemikiran bahawa manusia itu adalah haiwan dan sifatnya berbicara. Kebolehbicaraan manusia di sini membezakan antara seorang manusia dan makhluk lain yang ada di alam ini. Perbezaan yang berupa zati atau batini (dalaman) ini tidak pula segera disamakan dengan makhluk yang lain yang boleh bertuturbicara seperti burung kakak tua tadi. Tetapi bagi para ulama bidang mantiq itu, dalam menghuraikan manusia itu haiwan yang bertuturbicara, kesimpulan yang kukuh sudah disediakan selepas huraian yang panjang lebar lalu membentuk satu pandangan bahawa sifat kebolehbicaraan manusia itu adalah terkandung dengan kemampuan akliah untuk berfikir dan menganjurkan ke suatu arah atau sesuatu perkara. Nilai berfikirlah yang membezakan antara manusia dengan bukan manusia malah nilai fikir juga menyediakan perbezaan antara status manusia itu dengan yang lain dalam satu status ketamadunan.

Keperluan kepada berfikir tidak hanya terhad dalam ruang menilai dan mempelajari sesuatu, kerana ia harus digunakan untuk tujuan yang pelbagai seperti melahirkan gagasan dan bertindak daripadanya. Dari berfikir lahir sikap mahu menjelmakan tindakan yang rasional dan seterusnya mengalurkan bentuk keupayaan untuk mencipta sesuatu yang elok atau bermanafaat. Dengan cara berfikirlah mekanisme itu dihasilkan dan diupayakan dengan kemantapan usaha kolektif sehinggalah mendirikan satu pandangan dan kekuatan bagi membina peribadi kemanusiaan, budaya dan sikap yang bertamadun dalam dunia ini.

Persoalan Palestin yang sentiasa bergelora itu merupakan salah satu isu yang berulangkali tetapi tidak menemukan penyelesaiannya yang lurus. Di mata dunia Barat, isu Palestin masih kekal dalam kelas eksklusifnya yang tersendiri. Sehingga kerana sifat isu yang eksklusif ini, maka tidak banyak perubahan yang dialaminya dari satu tempoh masa ke masa yang lain.

Saban tahun kedengaran usaha dan persepakatan daripada pelbagai aliran atau organisasi untuk membawa keamanan dan penyelesaian isu ini, namun akhirnya ia menemukan nilai yang nihil dan tidak mengurangkan keadaan serta tekanan yang ada.

Selain itu isu Palestin seakan berada dalam zon ‘vakum’nya yang tersendiri yang mana tidak diberikan perisian yang sempurna atau berlakunya proses yang berperingkat membawa kepada penyelesaiannya yang berjalan walaupun lambat. Namun setakat ini kevakuman ini jelas dan terlalu terpinggir pula dari ruang campurtangan negara-negara tertentu yang mampu membantu untuk menemuikan peleraian plot-plot ngeri yang panjang bagi bangsa dan rakyat di Palestin.

Usaha yang tidak putus daripada Israel yang bukan sahaja mendominasi kedudukan Palestin yang diharapkan akan menempuh kepada kekuasaan mutlak baginya, berlaku tanpa sekatan dari mana-mana kuasa sehinggalah Palestin hanyalah sebahagian daripada isu yang tertutup dan bersifat seolah-olah illegal.

Bentuk-bentuk tanggapan ini disengajakan oleh Israel dan tompok besar kuasa Amerika yang tidak sahaja seolah berlakon sebagai ‘kuasa dunia’ yang secara tidak sengaja memberikan ruang kepada penjajahan baharu dalam dunia yang bertamadun yang dikatakan sebahagian daripada persoalan ruwet clash of civilization yang merupakan satu tanda sokongannya yang disembunyikan malah menggunakan autoritinya untuk melengahkan keadaan supaya setiap berlaku adalah kesan atau timbale balik daripada penderitaan bangsa Yahudi di bawah Nazi seperti yang dikenang sebagai Holocaust. Di sebalik ruang wajah yang berupa demokrasi dan kebebasan itu, Amerika hanya mahu Israel terus mengadakan kekacauan di atas Palestin kerana hak yang sudah ditetapkan dan tujuannya tidak lain menjaga hubungan dengan Israel dan memperluaskan empayarnya atas nama persaudaraan yang diselubungi topeng konspirasi.

Bagi kebanyakan negara membangun dan negara-negara Islam yang lain, hanyalah menjadi burung kakak tua yang tidak mampu memberikan reaksi yang mengugat persepsi atau igauan buruk di Palestin. Terdapat usaha yang kecil dan bersifat ‘bantuan sementara’ untuk meringankan bebanan derita di Palestin tetapi di sana wujud pendombrakan yang maha dahsyat dalam tamadun dunia.

Bagaimana sikap bertuturbicara seekor burung kakak tua ini sudah melarat daripada pemimpin negara-negara Arab yang kebanyakkan hanya boleh mengutuk dan merejam dengan kenyataan-kenyataan tetapi tidak keluar daripada kepompong penyelaran yang pasif. Sikap yang membendung tindakan dan hanya menyuarakan pandangan melalui perkataan yang berulangan hanya mengaibkan maruah dan peribadi bangsa Arab yang luas tanah dan kekayaannya.

Bagaimana mandiri ini boleh digugat dengan sangat mudah apabila sikap individulisme tegar menyelaputi diri bangsa Arab yang tidak boleh menunjukkan sikap yang lebih kritikal dalam persoalan Palestin. Tidak wujud kebangkitan peribadi dan kesedaran yang tekad apabila negara dijajah Israel itu terus-terusan kebimbangan dan penaklukan yang tidak dapat dibayangkan dalam era globalisasi yang bertamadun.

Entiti undang-undang dan organisasi antara bangsa juga tidak serius menangani percegahan peperangan dan serangan untuk terus berlaku menampakkan imej konspirasi yang tegar berlaku di antara kuasa besar Amerika dan Israel yang sudah semakin menunjukkan pendiriannya yang hakiki. Sikap berdolak-dalik dan hanya bermain dengan persetujuan yang tidak membawa kepenyelesaian dan malah atas nama keamanan global, sikap dan slogan ini seperti ini hanya bermain dalam kotak politik helah dan berdolak-dalik.

Bagaimana mahu mencari penyelesaian apabila terlalu banyak atau sikap yang mengikut arus dan tidak mampu mengeluarkan permasalahan lalu mengungkapnya dalam realiti. Harus sikap burung kakak tua ini tidak mengurung peribadi kita khususnya umat Islam yang mana hari ini berdiri di atas tembok keselesaan sendiri, dan tidak jujur kepada diri dengan mengatakan diri seorang muslim.

Gejala burung kakak tua ini pada hari ini seakan menjadi tipa atau bentuk kukuh sepert mana patung yang ada pada diri kebanyakkan pemimpin muslim. Rata-ratanya mengatakan dari jauh pengutukan dan selaran terhadap Israel yang menyerang tidak henti-henti. Malangnya sejurus daripada berbicara dengan lantang tinggallah hanya noktah yang tertinggal di hujungnya tanpa sebarang tindakan.

Ini memberi kesan kepada Israel yang tentu sahaja sudah menjadi tipa seekor gajah liar yang sentiasa datang mengasari dan merempuh sahaja pihak lawannya untuk mencapai kemenangan dan penaklukan. Di tambah dengan krisis pada diri dan minda muslim bagi menghadapi musuh fizikal yang ditatap setiap hari sudah semakin membesar dan lebar. Tidak hairanlah sikap ini sudah mengukuh dalam peribadi muslim dalam isu-isu yang lain.
Maka apakah kita hanya mampu melihat episod demi episod tragis ini terus mengamit emosi tetapi tidak membenihkan rasa benci kepada kezaliman dan tidak melahirkan melalui tindakan. Di mana silap dan puncanya?. Apakah ini semua musibah yang melanda kepada masyarakat muslim moden hari ini yang dipaliti dengan serba-serba kelemahan dan kemunduran yang membimbangkan. Masihkah kita terlalu bernostalgia dengan imbauan waktu yang dahulu, tetapi tidak melansung apa-apa makna perjuangan yang sebenarnya selari dengan keadaan semasa. Apakah kita hanya mahu terus menjadi burung kakak tua yang hanya boleh mengutuk dan membenci dari mulut tapi di hati berbelah pendirian serta sangsi.
takbirrrr

Allahu akbar

.

Thursday, January 01, 2009

1.5 juta rakyat Palestin mencari sinar kebebasan

Oleh Zainab Mohd Yatim


SIRI serangan Israel yang bermula Sabtu lalu mengorbankan 384 nyawa dan hampir 1,700 cedera setakat ini.

Negara Islam diminta hulur bantuan diplomatik desak rejim Zionis hentikan penindasan KETIKA dunia meriah menyambut tahun baru 2009, rakyat Palestin sekali lagi diserang Israel di Gaza, menyebabkan ramai terkorban. Namun, seperti biasa dunia, termasuk badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tidak mengambil tindakan konkrit untuk menyekat keangkuhan Israel yang didokong Amerika Syarikat itu. Untuk mengetahui kisah lanjut, ikuti temu bual wartawan Berita Harian, Zainab Mohd Yatim bersama Duta Palestin ke Malaysia, Abdelaziz Aboughosh di Kuala Lumpur.

RAKYAT Palestin menyambut Tahun Baru 2009, bukan dengan percikan bunga api dan tepukan gembira, sebaliknya dentuman senjata dan tangisan. Nampaknya penyelesaian sukar dicapai? Palestin sebenarnya, dijanjikan status negara berdaulat menjelang akhir 2008, malangnya janji tinggal janji. Malah realiti yang dialami begitu buruk apabila tanah ini diserang rejim Zionis tiga hari sebelum tirai 2008 dilabuhkan seolah-olah menggambarkan tiada harapan bagi rakyat Palestin.

Kehancuran berlaku di Gaza akibat tindakan ganas Israel dan rakyat Gaza menjadi mangsa dan menderita disebabkan tindakan tidak berperikemanusiaan ini. Tahun 2008 yang baru lalu menandakan 60 tahun pencerobohan Israel di Palestin. Israel menggunakan darah rakyat Palestin sebagai alat untuk berkempen bagi memilih Perdana Menteri baru, menerusi pilihan raya pada Februari ini.

Sudah lebih setahun Gaza diceroboh. Tiada air, bahan bakar, mahupun perubatan dan rakyat tidak bebas keluar masuk dengan tiba-tiba. Untuk itu, rakyat Palestin merayu supaya cengkaman ini dilepaskan. Sudah lebih setahun kami merayu bagi kebebasan lebih 1.5 juta rakyat Palestin di Wilayah Gaza. Kami merayu simpati daripada masyarakat antarabangsa untuk mengambil langkah yang sewajarnya terhadap pencerobohan ini, tetapi sebaliknya kita hanya mendapat serangan bertubi-tubi Israel terhadap rakyat awam Palestin di Gaza.

Sejauh mana kemusnahan serangan kali ini? Sejak serangan dimulakan Sabtu lalu, kami sudah kehilangan 384 nyawa dan hampir 1,700 cedera dalam serangan itu dan lebih 50 peratus adalah orang awam. Ini tidak termasuk kemudahan awam seperti sekolah, masjid, kediaman, hospital, pejabat pentadbiran, pejabat polis yang dibina untuk kegunaan rakyat Palestin. Ini juga bukan pertama kali Israel memusnahkan infrastruktur yang dibina untuk rakyat Palestin, tetapi sudah dua tiga kali.

Keadaan ini sudah pasti tidak akan mewujudkan keamanan di tanah air kami. Kami juga sudah menemui Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang sepatutnya menjaga keselamatan di seluruh dunia. Malangnya majlis ini hanya mengeluarkan satu kenyataan yang sangat lemah dan tidak langsung menakutkan Israel untuk menghentikan keganasan. Kini kami merayu kepada masyarakat antarabangsa untuk memaksa Israel memberhentikan keganasan terhadap masyarakat awam Palestin.

Kami mencela keganasan Zionis dan mahukan komuniti antarabangsa untuk membantu dan menghentikannya. Kami juga merayu serangan dihentikan tanpa sebarang syarat. Serangan satu hala yang dilakukan tidak adil kerana rakyat yang diserang tidak bersenjata sedangkan Israel menggunakan segala kekuatan senjatanya yang ada. Kami mahukan pencerobohan dihentikan dan membenarkan rakyat Palestin untuk menyeberangi sempadan itu dan sekatan perlu ditarik balik atas dasar kemanusiaan. Rakyat Palestin harus dibenarkan tinggal di Gaza seperti masyarakat lain di dunia yang ada semua kemudahan untuk hidup dan bergerak bebas ke sana ke mari tanpa sekatan. Kebebasan dan kemudahan itu perlu diberikan secepat mungkin, kerana jika tidak kestabilan dan keamanan tidak akan wujud di rantau ini. Berapa lama Gaza dapat dipulihkan daripada serangan terbaru ini?

Pemulihan bukan matlamat utama ketika ini. Apa yang kami mahukan ialah keamanan. Bagi pembinaan negara kami, kami yakin mampu melakukannya, tetapi isu pencerobohan terhadap tanah kami perlu diatasi terlebih dulu. Perbuatan Israel seperti menunjukkan mereka menguasai peraturan dunia? Semua tahu Palestin dijanjikan sebuah negara berdaulat menjelang akhir 2008 oleh Presiden Amerika Syarikat (AS), George W Bush, yang juga sekutu Israel. Malangnya, apa yang kita lihat bukan saja negara Palestin, malah pencerobohan dan keganasan serta serangan bertalu-talu dan kemusnahan semua kemudahan di Gaza.

Pencerobohan ini akan berterusan dan pembahagian dunia yang diwujudkan Israel ini berlaku, termasuk pembunuhan rakyat Palestin yang terus berlaku. Namun, tindakan ini bertentangan dengan undang-undang kemanusiaan termasuk undang-undang antarabangsa. Malangnya komuniti antarabangsa tidak mengambil langkah sewajarnya untuk menghentikan perkara ini, seolah-olah Israel terkecuali daripada undang-undang kerana mereka yang terbabit tidak dikenakan tindakan.

Sokongan antarabangsa perlu muncul supaya kita boleh memulakan rundingan keamanan kerana jika ini tidak wujud, kita akan terus mendengar lebih banyak nyawa melayang. Kami meminta hak kami untuk mendapat negara Palestin dengan Jerusalem sebagai ibu negara. Saya tidak fikir perkara ini mustahil. Kanak-kanak negara kami mahu hidup seperti kanak-kanak negara lain dalam situasi aman dan menghormati hak orang lain dan mendapat hak yang perlu dimiliki setiap insan di dunia. Adakah bakal Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama mampu membawa perubahan kepada Palestin?

Kami berharap Obama (yang bakal menduduki Rumah Putih 20 Januari ini) akan menjadi seorang pemimpin yang serius bagi membantu menangani isu Palestin. Beliau juga diharap akan melaksanakan perjanjian dan Resolusi PBB, malah merealisasikan janji Bush untuk mewujudkan Negara Palestin yang berdaulat. (Bush pada Perjanjian Annapolis, iaitu persetujuan yang dicapai antara Presiden Palestin, Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert di Annapolis, Maryland, di Amerika Syarikat pada 27 November tahun lalu, berjanji untuk merealisasikan kewujudan negara Palestin menjelang akhir 2008).

Kami berharap Obama tidak menunggu lebih banyak kemusnahan berlaku di Palestin dan kawasan persekitarannya dan mencari jalan berdasarkan keadilan. Kami optimistik. Kami berharap perkara ini akan berlaku dari sebuah kuasa besar. Kami menerima apa saja kompromi yang menjurus kepada keamanan. Daripada kerangka hala tuju, hingga penyelesaian Inisiatif Arab, bukan kami yang menolak cadangan keamanan. Tidak langsung, tetapi kami sebenarnya yang mahu inisiatif itu dilaksanakan. Malangnya, setiap kali Israel akan menggagalkan cubaan mewujudkan keamanan ini. Mungkinkah banyak negara Islam sukar memberikan sokongan kerana masing-masing tidak mempunyai kapasiti untuk membantu? Negara yang tak mampu untuk menolong, boleh memberi pertolongan dari segi diplomatik. Kami perlukan apa saja bentuk bantuan dan harapan.

Ketika ini kami berterima kasih kepada Kerajaan Mesir yang memberi banyak bantuan dan melindungi rakyat Palestin. Ada banyak cerita yang kami dengar dari segi kecaman politik mengenai bantuan yang diberikan Mesir, tetapi kami menghargai pendirian negara berkenaan. Mereka memberi bantuan kepada rakyat kami yang cedera dan ada lebih 50 rakyat Palestin yang sedang dirawat di negara berkenaan. Bagaimana pula dengan negara Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)? Mesyuarat Tergempar Jawatankuasa Eksekutif OIC untuk membincangkan serangan Israel ke atas Gaza akan diadakan di Jeddah, Arab Saudi, esok.

Kami tidak perlukan sebarang kecaman dalam mesyuarat ini, sebaliknya tindakan yang praktikal. Adakah kekuatan ummah tidak wujud dalam negara Islam untuk memperjuangkan hak Palestin? Kami tidak melihat pencerobohan terhadap Palestin ini dalam konteks agama. Kami adalah masyarakat yang menghormati semua agama dan kami juga mahu agama kami dihormati seperti kami menghormati agama lain. Namun, tidak adil Israel mencemari Masjid al-Aqsa, ketika kami menggunakannya.

Pencerobohan ke atas Baitulmaqdis dan pembinaan kependudukan Israel di sekitarnya, termasuk membina pagar di sekitarnya seperti masjid itu milik mereka, selain menghalang orang Islam menggunakan masjid itu sebagai tempat ibadat adalah perbuatan tidak menghormati agama lain. Bagaimanakah Israel mampu mendapat sokongan dengan keadaan ekonomi global yang parah dan rakan sekutunya masing-masing sedang ditimpa masalah? Sukar untuk dijelaskan. Mereka terus mendapat sokongan dan wang, walaupun keadaan ekonomi global tidak menggalakkan. Mereka adalah 'anak kesayangan'?

Berita Harian 2.1.2008

.