Thursday, December 25, 2008

Siaran Wasilah 21-27 Dis 2008. Bil 90.

Antara Politik Kebangsaan Dan Keagamaan

Agama dan politik tidak dipisahkan. Bangsa dan agama juga hampir tidak dapat diceraikan walau terdapat sesetengah isu atau keadaan mengugah sistesis ini. Apabila Melayu diakrabkan dengan Islam dalam satu bekas, seperti yang dilihat hari ini Islam dan Melayu tidak mungkin dipisahkan. Isyarat ini bukan daripada dogma tertentu yang menetapkan atau mengabsahkan hubungan bangsa dengan agama itu adalah tuntas muktamad atau realiti ini tidak jelas dalam mana-mana pandangan sosiologi atau sebagainya yang pantas untuk dirujuk, namun nilainya sudah tercermin dalam fikiran waras dan tindakan.

Namun apabila bercakap tentang agama dan bangsa dari sudut Melayu, ia hampir menemui titik temu itu. Dan inilah keunikan yang ada pada sistem perlembangaan negara dan realiti di negara ini. Jika disingkap karya Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, ditunjukkan lebih jelas lagi bagaimana Islam-Melayu dipadukan sejarahnya, tatatertibnya, perkembangannya, pemikirannya, nilainya, pemeritahannya dan lain-lain. Kerana itu Melayu dan Islam seakan tidak berpisah pada tahap keunggulannya. Sehinggalah kecocokan kateristik itu diserlahkan dalam banyak medan dialog dan wacana ilmiah.

Entiti Melayu-Islam sudah mendarahdagingkan hal ini dalam politik kita secara jelas. Melayu-Islam adalah semacam hampir kepada satu kepastian tunggal, kerana selama ini belum ada Melayu digunapakai untuk politik lain. Seorang pemimpin Melayu misalnya hari ini selalu menyatakan bahawa dirinya adalah Melayu dan Islam dan akan memperjuangkan kedua-dua entiti ini selama mana dirinya berada dalam politik. Oleh itu, selalu disebut bahawa Melayu-Islam secara bersama di Malaysia khususnya sebagai salah satu ciri politik seseorang kerana penerimaan faham nilai itu sudah lazim dan tertanam dalam minda orang Melayu.

Kepimpinan Melayu-Islam jelas kedudukannya dan kehadirannya dalam masyrakat majmuk ini. Dengan itu timbullah ungkapan Ketuanan Melayu yang menjadi kontroversi akhir-akhir ini dalam menemukan semula wajahnya (seolah-olah) padahal sebelum ini Ketuanan Melayu bukanlah isu besar dalam mana-mana bicara politik !. Bagaimana mahu memahami tentang Ketuanan Melayu yang terlalu dikaburi dengan pandangan-pandangan yang bertindan sana-sini dari pelbagai pihak. Sekarang definasi Ketuanan Melayu menemui titik kalutnya, dan tidak pula ditanggani secara bijaksana dan rasional.

Apabila bercakap politik Melayu-Islam, kita mungkin terlupa bagaimana rangka politik Melayu-Islam itu terbina. Yang pada asalnya berada daripada kesedaran bahawa setiap urusan haruslah mempunyai asas identiti, pokok perbicaraan, tajuk utama yang rujuk kepada entiti bangsa dan agama. Entiti Melayu-Islam paling asas timbul sebelum kemerdekaan malah lebih jauh daripada tempoh itu. Jika sekiranya (seperti selalu disebut) Kerajaan Melayu Melaka dan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain ditimbulkan dan dihubungkan dengan isu Melayu-Islam, tentulah rentetan atau kesinambungan itu terjalin dengan mata kasar. Misalnya dalam Kerajaan Melayu Melaka yang sudah mulai membina pemerintahan Melayu-Islam dan selepas beberapa lama berdiri dengan naik-turun atau jatuh-bangunnya, menghadapi pula penjajahan selepas temph bertahan itu.
Dari segi sejarah ini, Melayu-Islam wujud sebagai sebuah entiti atau juzu’ yang satu tetapi yang membezakannya adalah adalah penjajahan yang menenggelamkan kerajaan atau pemerintahan sendiri. Tiada kerajaan Melayu-Islam yang kuat, selain serpihan kerajaan yang saling berjauhan disebabkan penjajahan dan faktor-faktor lain. Dan jika diimbau daripada sejarah Islamisasi mengikut pandangan Prof Muhammad Naguib Al-Attas yang mana berlaku kepada Kepulauan Melayu yang menerima Islam sebagai agama dan cara hidup yang bermula sekadar penyebaran sebagai faham agama kemudian melebar dari praktikal ritualnya sehinggalah kepada pemikiran serta nilai kehidupan kepada bangsa Melay pada ketika itu. Dengan adanya kerajaan Melayu, agama diinstituisikan dalam istana dan diterima rakyat kerana wujudnya dakwah secara terbuka dan penyebarannya secara umum.

Tidak hairanlah proses pembinaan tamadun Melayu-Islam yang menyerap secara dalam berbanding agama sebelumnya yang hanya di permukaan tata hidup atau adat. Islam mempengaruhi kehidupan Melayu dan menghalusinya dalam disiplin ilmu dan seni kebudayaan. Maka, tidak hairanlah Islam menjadi pembinaan sahsiah tamadun Melayu yang mandiri namun menemui keretakakan kemudian.

Sehinggalah abad- 19 yang meninggalkan tragedi kebangkitan demi kebangkitan yang ketara sehingga membawa kepada penentangan fizikal dan mental dan akhirnya menemukan wajahnya yang sebenar dalam satu kemerdekaan. Cuma dalam tempoh ini, yang tentu menggariskan perbezaan yang ketara di antara Melayu-Islam pada abad 15 dan abad 20. Yang mana mencatatkan cabaran yang ada selain daripada survival bangsa dan agama, adalah menghidupkan semula ketamadunan dan kerajaan yang stabil atau aman seperti sebelum era penjajahan.
Kenyataan inilah yang sukar untuk ditanggapi sehinggalah pasca kemerdekaan ini melakarkan banyak gejala susut mandiri dan kekeliruan diri pada Melayu-Islam mencari kekuatannya sebagai entiti yang pernah ‘berdiri sebagai bangsa yang dihormati’. Proses membangun semula mungkin lebih sukar daripada dahulu tambahan kekuatan pada ketika itu sudah beralih kepada kuasa Barat yang hampir semua dikenal dengan imperealisme.

Dalam mencari kemerdekaan hakiki itu, gerakan demi gerakan yang daripada Melayu-Islam atau separa Islam-Melayu dan lain-lain gerakan daripada bukan peribumi, mencari tempat yang selesa untuk menghalatujukan bangsa dan negara ini. Jika dilihat apa yang pernah dilakukan dan difikirkan tokoh-tokoh pejuang pada masa kemerdekaan, antaranya Dr Burhanuddin Al Helmy yang memberikan gambaran kateristik Melayu-Islam dan laluan politiknya yang mana menjurus kepada terasnya pengtakrifan dan menemukan wajah semula bentuk Melayu-Islam yang ideal. Walaupun ia agak ‘politik’ memandangkan almarhum seorang politikus kiri dan pejuang, tentu sahaja pandangan ini agak terpinggir tetapi wajar direnungi semula.

Pada almarhum, kepimpinan Melayu-Islam adalah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Perjuangan kebangsaan merupakan perjuangan yang berasaskan rasional agama juga walaupun kebangsaan pekat ditolak sama sekali. Perjuangan yang bersifat asabiyah misalnya merupakan contoh kepimpinan yang tersasar daripada landasan agama. Peemikiran agama-bangsa harus berjalan seiring sebagai satu wadah yang luwes dan bersifat bukan perkauman sempit.
Penerusan mencari ketulenan Melayu-Islam bukan dengan menguunggulkan kebangsaan semata-mata tetapi mengangkat agama sebagai teruju membina pemerintahan majmuk yang harmoni. Faham bangsa dan agama itu harus difahami dengan baik antaranya kata Dr Burhannuddin“Islam memandang kebangsaan itu sebagai suatu alat-bukan tujuan. Kebangsaan hendaklah mengambil tempat yang sederhana dan bulat sebagai suatu lambang yang boleh manrik dan menyatukan suatu bahagian tenaga untuk mencapai cita-cita mulia yang besar dan abadi, sebagaimana Islam memandang dunia bukan tujuan tetapi hanya satu alat atau tunggangan yang menyampaikan akhirat”.

Justeru, sifat politik Melayu-Islam harus dilihat sebagai pencetus perubahan corak pemikiran yang lebih matang. Pemikiran kebangsaan sahaja mungkin hanya menemui tempoh luputnya dan hanya terkonkong dalam perjuangan yang sehala. Politik Melayu-Islam haruslah berada dalam penerusannya tetapi memerlukan penyerapan nilainya yang lebih mendalam supaya mampu memberi pedoman yang rasional. Politik kebangsaan atau dengan slogan Ketuanan Melayu hanya memendekkan pandangan jauh dan wawasan negara yang bersifat majmuk dan mencari titik temu kebanyakkan isu atau masalah.

Peranan yang harus ada adalah bukan sekadar sebuah gerakan atau pandangan yang mendorong kepada gagasan Melayu per se. Namun mesti berada dalam proses penerokaan semula mandiri dir bangsa Melayu-Islam yang dihormati dan menjaga kaum lain dengan pendirian yang diterima. Masalah polemik Melayu yang timbul dan menjadi mainan politik sehari ke sehari tidak mampu membetulkan keadaan kerana mengharuskan sikap penguasaan kepada entiti yang lain. Kerana sikap yang diambil pada kaum lain kebanyakkannya menerima kepimpinan dan keutamaan Melayu-Islam dalam politik dan jargoan tetapi harus sentimen tidak dimainkan. Maka, hal ini terpulang kepada pemimpin dan politikus untuk menangganinya. Sikap dan pendirian Melayu-Islam bagaimana harus diambil dalam menanggani isu dan masalah perpaduan atau isu-isu politik lain.
.

No comments: