Monday, March 16, 2009

Bahasa itu akal budi bangsa“…justeru, kata-kata itu merupakan yang menayangkan pandangan hidup bangsa yang memiliki bahasa itu. maka dari itu kata-kata seperti itu, yang mempengaruhi penanggapan penggunanya terhadap alam yang ditanggapnya, dan yang juga terpengaruh oleh alam dan kehidupan yang dibayangkan olehnya itu,” - Risalah Untuk Kaum Muslimin, Syed Muhammad Naquin Al-Attas. MS 99.


“Biasa kita mendengar orang Melayu yang menguasai bahasa Inggeris berkata, bahawa mereka lebih selesa atau lebih lancar berfikir dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya ini bukan masalah berfikir tetapi masalah kelemahan bahasa Melayu mereka, dan ini masalah budaya. Proses penciptaan tamadun yang melambangkan atau mencerminkan pemikiran dan pandangan hidup bangsa yang menciptakan tamadun itu lazimnya berlaku melalui bahsa asal bangsa itu.” – Ke arah Kelahiran Melayu Glokal, Dato’ Dr. Hassan Ahmad. MS 111.


Mutakhir ini orang Melayu merupakan bukan realiti kepada Bahasa Melayu itu sendiri. Ini kerana orang Melayu telah mengambil bahasa asing untuk ditutur dan dipraktikkan dalam kehidupan. Dan banyak situasi menunjukka bahawa bahasa asing lebih utama daripada bahasa ibunda orang Melayu. Tidak perlu hairan, kalau kita berserempak dengan seorang Melayu tetapi tidak lagi mahu bertutur atau tidak boleh berbahasa ibundanya dengan baik.

Memang betul seperti yang dikatakan Pendeta Za’ba dalam bukunya Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri tentang sikap dan perangai seseorang itulah yang mencorakkan tindakan dan apa yang dilakukan dirinya. Orang lain tidak boleh mempengaruhinya kecuali setelah dipaksa untuk melakukannya. Sikap dan pandangan hidup orang Melayu terhadap kehidupan seharian selalu menunjukkan kebenaran hal ini.


Sebelum kemerdekaan pandangan terhadap susuk peribadi orang Melayu timbul antaranya doktrin ‘orang Melayu malas’. Kemudian dalam tempoh yang agak panjang, doktrin ini menjadi wacana yang hebat dibincangkan oleh ramai pengkaji sehingga menghasilkan dua pandangan yang saling kontradik. Pandangan pertama menyatakan orang Melayu memang memiliki sifat malas, tidak tekun bekerja dan sebagainya. Idea ini asalnya datang daripada penjajah yang tidak sahaja datang ke Tanah Melayu untuk mengeksploitasi hasil bumi dan meluaskan empayar imperialismenya, malahan memberikan definasi, konsep dan pandangan terhadap peribumi mengikut pemerhatian ‘orientalisme’ mereka.


Pada pasca kemerdekaan, pandangan ini diterima dan digunapakai untuk menyedarkan bangsa Melayu supaya tidak bersikap sedemikian. Penjenamaan baharu doktrin ‘Melayu malas’ kali ini lebih membahayakan dari sebelumnya kerana ia diolah oleh orang Melayu sendiri bagi membangkitkan kesedaran pada Melayu tentang masalah yang dihadapi khususnya dalam ekonomi. Dua buah buku yang memberikan sumbangan ini iaitu Dilema Melayu dan Revolusi Mental.


Pandangan kedua menyatakan citra ‘orang Melayu malas’ merupakan rekaan dan mitos yang diada-adakan. Kerana ia merupakan satu cara atau modus operandi bagi kapitalis penjajah untuk melicinkan penguasaan segi politik, ekonomi dan sosial di Tanah Melayu. Maka, gambaran atau citra orang Melayu malas dan bangsa-bangsa peribumi lain juga bukan realiti atau berdasarkan kajian yang terperinci, malah pandangan sebegitu datang daripada orang asing yang hanya mahu melemahkan peribumi dengan imej atau citra. Sikap ini sangat dipengaruhi etnosentrisme dan orientalisme yang digambarkan ‘beragenda’ seperti disebut oleh Edward Said lewat bukunya yang signifikan dalam disiplin pasca-kolonialisme.


Kaitan sikap orang Melayu dengan isu Bahasa Melayu sangat dekat kalau diperhatikan dengan jujur. Hubungan keyakinan orang Melayu dengan bahasa ibundanya mulai terhakis kerana mempunyai sikap menerima pandangan luar dan seolah-olah berlaku di sana sikap tidak mandiri dalam memperjuangkan bahasa sendiri. Malah timbul sikap menganggap bahasa asing lebih mampu mengangkat martabat bangsa berbanding bahasa ibunda yang penuh dengan falsafah, akal budi, cermin fikir dan wajah tamadun, adab dan sebagainya.


Apakah Bahasa Melayu mempunyai kekurangan elemen kemapanan dan kemampuan mengalas peranan sebagai bahasa ilmu?. Begitu juga sebagai bahasa teknologi dan sains, kebudayaan, multimedia dan sebagainya. Dan barangkali dari sudut inilah yang diambil perkiraan bagi memberi ruang kepada bahasa asing yang dikatakan maju dan mapan untuk membawa orang Melayu dan bangsa Malaysia ke arah negara maju. Tetapi secara umumnya, alasan ini masih dipertikaikan oleh sesetengah pihak terutamanya yang berautoriti dalam bidang Bahasa Melayu dan mereka yang berkecenderungan dalam mempertahankan tamadun Melayu. Hujah mereka jelas dengan fakta dan logik selain daripada penolakan kepada alasan yang disediakan oleh pihak yang menganjurkan keperluan kepada mendalami bahasa asing.


Jika bahasa menjadi syarat kepada kemajuan sesebuah negara bangsa, maka pada logiknya alasan ini masih belum kuat. Terdapat negara bangsa yang mapan kemajuannya tetapi memelihara malah menjaga bahasa rasminya daripada diubah martabat keutamaannya. Negara-negara ini mempercayai perabadan dan ketamadunan negara bangsanya harus berdiri di atas sikap beracuankan mandiri dan salah satu yang menunjukkan sifat kemandirian ini adalah melalui bahasa. Tidak hairanlah negara-negara tetap harum dan sering disebut-sebut di persada dunia antaranya Perancis, Jepun dan Iran.


Bagi negara bangsa aliran ini, mereka mempercayai bahawa bahasa adalah bukan sekadar alat komunikasi yang mujarad, malah ia merupakan jelmaan peribadi bangsa, akal budi, falsafah, maruah, kebudayaan, pancaran weltanschauung (pandangan menyeluruh), adab tatacara dan sebagainya. Dan Bahasa Melayu sendiri, memang sudah terbukti menjadi bahasa yang hidup terutama pada abad 15 hingga 17, selain menjadi bahasa lingua franca, ia juga menjadi bahasa ilmu dan peradaban Melayu pada ketika itu.


Bahasa Melayu disebarluaskan dengan penulisan buku-buku dalam pelbagai medan ilmu sehinggalah masih banyak khazanah berbentuk manuskrip Melayu yang belum diterbitkan hingga hari ini. Bahasa Melayu diakui merupakan korpus kepada pemikiran dan nilai orang Melayu dan ini terbukti dengan wujudnya pepatah-pepitih, pantun, simpulan bahasa yang cukup genius dalam menghubungkan manusia Melayu dengan alam sarwajagat ini. Tidak hairanlah kreativiti orang Melayu sangat halus sehingga menyerap ke dalam kehidupan saharian dan menjadi cerminan sikap orang Melayu.


Pernah penulis Sasterawan Negara Usman Awang pernah menyatakan, melalui bahasa orang Melayu berbicara, melalui bahasa orang Melayu berseloka, melalui bahasa orang Melayu bercinta, melalui bahasa orang Melayu menyindir. Tetapi semua itu berlaku melalui Bahasa Melayu yang memang tinggi nilainya. Kerana itulah Bahasa Melayu begitu terkenal dengan estetika berbahasanya ‘yang indah-indah’ kerana bahasa bagi orang Melayu selain pertuturan, ia merupakan pemikiran dan citra alam yang dipadatkan dalam kosmologi bermasyarakat.


Jarang benar orang Melayu (jika dilihat tradisinya) meninggalkan bahasanya. Kita dapat lihat bahasa masih berada di kenduri-kendara, majlis pertunangan, dodoian anak, di ruang kerja seperti di laut atau sawah bendang dan sebagainya. Bahasa yang pada si Melayu bukan lagi komunikasi tetapi pemikiran, perasaan, kepercayaan, kebudayaan, nilai dan kehidupan.


Maka apakala usaha menganaktirikan Bahasa Melayu wujud, secara tidak lansung ia menarik sensitiviti orang Melayu yang sayang kepada bahasa kerana ia melebihi daripada orang Melayu sendiri sebenarnya. dan jarang pula kita bertemu dengan orang yang tidak sayangkan bahasa yang dituturnya daripada dalam buaian. Penulis percaya ia juga berlaku pada bangsa besar yang menghargai bahasa ibundanya.


.


Tulisan ini tidak dipanjangkan ke mana-mana penerbitan. Demi memperingati perjuangan bahasa ibunda.


.

No comments: