Monday, March 10, 2008

mangkuk pak nujum

mata pak nujum melihat
ke air jernih dalam mangkuk nasib
'apakah nasib kita kali ini pak nujum?' soalan sang jahil
katanya 'saya belum melihatnya dalam mangkuk ini'.

pak nujum berfikir mengapa mangkuknya
tidak menjelmakan maksudnya
agak lambat daripada biasa
mengapa?

keberatan. ya. mangkuk itu airnya jernih
'wahai air, tunjukkan apa yang berlaku?'
lalu air melakar warna dilihat juga sang jahil
sebuah kejutan daripada bentuk berbeza
apa mungkin ia berlaku
sekarang, sila curahkannya ke tempat lain.
benda aneh sedang berlaku..

No comments: